Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Železnice
Město Železnice

Stránky se aktualizují, děkujeme za pochopení

Virtuální univerzita 3. věku

Předávání osvědčení VU3V za minulý semestr 28. 2. 2024

Ve středu 28. února převzali v obřadní síni radnice v Železnici studenti Virtuální univerzity 3. věku z řad seniorů z města a okolí (až na 2 nemocné kolegy) pamětní listy za úspěšně ukončený zimní semestr VU3V z rukou starostky města Ing. Dany Kracíkové.
GRATULUJEME!
Současně obdrželi i studijní indexy, do kterých si budou zaznamenávat každý úspěšně ukončený studijní kurz.
Po předávání pak proběhla již 3. přednáška aktuální studijního kurzu na téma Habsburkové bez trůnu.
Všem úspěšným studentům patří srdečná gratulace, městu poděkování od všech studujících za tuto možnost aktivně trávit volný čas.

Fotografie z předávání naleznete ZDE.

Pokud byste se i vy chtěli do studia VU3V zapojit, nic nemáte zmeškáno.
Začít můžete v kterémkoliv semestru, protože každý z nich tvoří tematicky uzavřený studijní kurz (6 přednášek na vybrané téma).
Na podzim 2024 začínáme na přelomu září a října, přesný termín bude upřesněn na webu města.
Studovat mohou všichni senioři. Protože se jedná o zvláštní formu vysokoškolského vzdělání, dokládá se na přihlášce čestným prohlášením nejvyšší dosažené školní vzdělání (přičemž případná absence maturitní zkoušky je promíjena).

Těšíme se na vás.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografie seniorů VU3V

Fotografie seniorů VU3V-2

 

 

 

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V)

Garant VU3V: Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
www.vu3v.cz

Zřizovatel konzultačního střediska (KS):
Město Železnice

Nové konzultační středisko Virtuální univerzity 3. věku v Železnici se otevřelo v zimním semestru 2023/2024 v září 2023!

Realizace VU3V:
Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici

Místo výuky:
zasedací místnost v přízemí radnice

Tutor VU3V v KS Železnice:
Bc. Zdeňka Breuerová, kontakt: osobně v muzeu, tel.: 602 304 752, e-mail: breuerova@zeleznice.net

plakát-zahájení výuky LS 2023

Další semestr VU3U začíná ve středu 31. ledna 2024 od 10 hodin, opět v zasedací místnosti v přízemí radnice na náměstí Svobody v Železnici.
Nově budou přednášky probíhat VE STŘEDU!
Další termíny setkávání: vždy po 14 dnech, ve středu 31. 1. zahájení, 2. setkání VÝJIMEČNĚ VE ČTVRTEK 15. 2., dále opět ve středu - 28. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4. 2024.
Téma vybraného studijního kurzu: HABSBURKOVÉ BEZ TRŮNU.

Místo výuky: zasedací místnost v přízemí radnice na náměstí Svobody 1 v Železnici.
Více informací získáte u tutorky VU3V v muzeu – Bc. Zdeňka Breuerová, 
breuerova@zeleznice.net, tel.: 602 304 752.

Studium VU3V je určeno seniorům.
Probíhá formou setkávání na 6 předtočených přednáškách v rámci vybraného kurzu. 
Přihlášku je možné získat v muzeu nebo na 1. přednášce – účast na ní je nezávazná, každý zájemce se může přijít podívat! 
Poplatek: 400 Kč/semestr, hradí se při přihlášení.

Srdečně zveme pokračující studenty i nováčky! Těšíme se na vás!

Ničeho se nebojte a směle do toho, zvládli to jiní, zvládnete to taky!!! :-) 

Na konci každého semestru obdržíte Pamětní list za úspěšné absolvování, obvykle se koná také tzv. nepovinný seminář, tedy návštěva jednoho z konzultačních středisek v republice s předáním Pamětních listů a doprovodným programem (návštěva muzeí, kulturní program ad.).
Po absolvování 6 semestrů (tedy 6 kurzů) vás čeká SLAVNOSTNÍ PROMOCE v promoční aule České zemědělské univerzity v Praze!!!

Přihlášky pro nové studenty ke studiu v LS 2023/2024 - kurz Habsburkové bez trůnu
 budou k dispozici na 1. hodině, nebo je lze získat v muzeu či si je můžete stáhnout na odkazu níže.

LS 23-24_Přihláška nových studentů.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 195.39 kB

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat na 1. nebo 2. přednášce, v muzeu či v kanceláři na radnici.
Pokračující studenti se hlásí na 1. přednášce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Více o vybraném kurzu pro LS 2023/2024:
HABSBURKOVÉ BEZ TRŮNU
Výukový garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Premiérový přednáškový cyklus probíhal v zimním semestru 2023/2024 v termínech:  úterý 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. 2023.
Realizovaný kurz: 
Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkaz na webové stránky garanta VU3V: www.vu3v.cz

Virtuální Univerzita třetího věku - vzdělávání seniorů v regionech
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

 1. občané České republiky nebo Slovenské republiky,
 2. důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

V průběhu semestru: 

 1. společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní,
 2. výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy,
 3. každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek,
 4. po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.

Posluchači - zapojení do studia:

 1. zájemce o studium kontaktuje libovolné konzultační středisko ze Seznamu konzultačních středisek (KS),
 2. vyplní Přihlášku ke studiu, kterou obdrží od tutora v jím vybraném KS,
 3. uhradí studijní poplatek pro daný kurz,
 4. posluchač může studovat pouze v jednom KS, přestup do jiného KS je možný jednorázově pouze ve výjimečných případech (př. změna bydliště, zřízení KS blíže bydlišti).

Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek. Pro upřesnění nutných technických parametrů předem kontaktujte Centrum VU3V.

Povinnosti posluchače:

 1. uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním středisku,
 2. min. 80% účast na společné výuce,
 3. vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu,
 4. samostudium,
 5. respektování Podmínek užívání portálu www.vu3v.cz.

Další podmínky a informace na www.vu3v.cz.

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Munipolis

Banner

Mapové podklady

nahoru