Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Železnice
Město Železnice

Stránky se aktualizují, děkujeme za pochopení

Historie

Četnými nálezy je prokázáno, že okolí města bylo osídleno již v dávné době předhistorické, a to postupně v době kamenné, bronzové, železné i hradištní. Tyto nálezy jsou dnes vystaveny v expozici Archeologie místního Vlastivědného muzea a galerie, z části v jičínském a v dalších muzeích.

Primitivní železářství

Pojmenování místa, kde stávala podle některých pramenů tvrz pánů z Isenburka, má bezpochyby souvislost se železem. V okolí (Karlův vrch v Lipině) se nalézá bílý pískovec se slabšími vložkami železné rudy a na několika místech (cesta na okraji lesa Lipiny) byly nalezeny hutní jámy s dřevěným uhlím, vypalovaným železitým pískovcem a na polích táhnoucích se směrem k Železnici byly nalezeny kusy železné strusky. To vše nasvědčuje o provozování primitivního železářství a podává i nejpravděpodobnější výklad k původu jména města.

Hrad Železný, představa lidového malíře, J. Rameš

Souvislost se železem má zřejmě i jméno blízkého vrchu Železný, na kterém stával v minu1lých dobách hrádek (pravděpodobně dřevěný). Nedochovaly se o něm žádné písemné zprávy, pouze zbytky hliněných valů a příkopů na západní a jihozápadní straně dávají tušit, že bylo uvedené místo opevněno. Jaký byl vztah mezi Železnicí a Železným, však není doloženo.

První písemná zmínka

První písemná zmínka o městě Železnici připadá na rozmezí let 1180–1182, kdy je v historické listině zmiňován velmož Čéč ze Železnice. Výrazně se tedy posunula zpět do minulosti oproti dříve uváděné nejstarší zmínce o pánech železnických erbu orlice z roku 1318, kdy se praví, "že téhož roku násilný pán Ratibor ze Železnice spolu s Havlem z Cidliny a Hynkem z Libštátu vyplenili mnohé vesnice v okolí a to zejména panství údrnické". V roce 1343 se připomíná Jarek ze Železnice. Bezprostředními pány na Železnici byl rod pánů ze Železnice pravděpodobně jen asi do poloviny 14. století, neboť již v roce 1356 patří místní podací právo kostelní, vykonávané vždy jen vlastníkem zboží, pánům z Bradlce.

Studie o pánech ze Železnice (informace o nových skutečnostech týkajících se nejstarší zmínky o pánech ze Železnice). Typ: PDF dokument, Velikost: 4.02 MB

Majitelé železnického panství

Během 14. století vcházejí páni ze Železnice v příbuzenství s pány Markvartici, zakladateli Bradlce. Majitelé se pak často píší ze Železnice a Bradlce. Jeden z prvních takto se píšících byl Půta z Turgova, připomínaný v roce 1356, "kdy podává do Železnice kněze Ramsolda po zemřelém faráři Smilovi".

Železnice v roce 1848, J. Rameš

Po Turgovcích bylo panství v majetku pánů z Jenštejna (asi do období kolem roku 1500), kdy přešlo do držení rodu pánů z Valdštejna. V roce 1533 se stal majitelem našeho města spolu s částí bývalého rozsáhlého panství bradleckého Albrecht z Valdštejna. Ten pak postu2pně svůj majetek rozprodával, takže v roce 1539 došlo i na Železnici, která spolu s Těšínem a Bradleckou Lhotou byla prodána za 3047 kop grošů městu Jičínu. Od té doby byla Železnice v poddanství tohoto města, a to až do roku 1848, tedy do zrušení roboty.

Doba svrchovanosti města Jičína, zejména pak období po třicetileté válce, je nepřetržitým řetězem sporů a bojů mezi železnickými poddanými a jičínskou vrchností, z nichž některé propukají ve zjevné vypovídání poslušnosti a mají za následek i několik povstání - zejména v druhé polovině 17. a 18. století.

Povýšení na město

Jako městečko se připomíná Železnice již před rokem 1541, podle tradice byla povýšena na město v roce 1599. Doklady o tom však nejsou. Svědčil by o tom jen letopočet znamenaný na všech starších obecních pečetidlech a na městském znaku. Proto byla opět na začátku 20. století podána žádost o povýšení na město, jíž bylo vyhověno císařským dekretem z 28. prosince 1911, za starosty Františka Zikmunda.
Zákonem v roce 1954 o národních výborech titul zanikl a Železnice byla opět městysem.
V roce 2007 byl vydán dekret Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který vrátil Železnici titul město za starostky Oliny Jakubcové.

Tragické požáry

Město bylo postiženo mnoha požáry, z nichž zejména dva byly přímo katastrofální. Prvý v roce 1788, kdy vyhořelo 74 domů, druhý v roce 1826, kdy vyhořelo 72 domů i s ostatním příslušenstvím. Tehdy padlo ohni za oběť celé náměstí s původními jednopatrovými roubenými domy s podloubími. Po tomto požáru získala Železnice svou dnešní klasicistní podobu.
V roce 1990 (17. 10.) bylo centrum Železnice prohlášeno městskou památkovou zónou.

Novodobá historie

Významných rokem pro Železnici je rok 1904, kdy poštmistr Jan Vondrák založil rašelinné lázně. V roce 1903 byl zahájen provoz na železniční trati Jičín - Turnov, a město tak získalo vlakové spojení.
Po první světové válce nastal další rozvoj (1922 - elektrifikace města, 1924 - zavedení telefonního spojení). V rekordně krátkém čase čtyř měsíců byla postavena v roce 1932 sokolovna a za tři roky na to, v roce 1935, byla otevřena nová školní budova. Obě slouží stejnému účelu dodnes. Výstavba rodinných domků ve dvacátých a třicátých letech rozšířila město především směrem k vlakovému nádraží.

Hlavní budova lázní, foto P. Prášil

3V roce 1953 vznikla v areálu rašelinných lázní léčebna dětské obrny. Léčebné metody jejích zakladatelů  - prof. Vojty a prof. Lesného - proslavily toto zařízení po celé Evropě. Bohužel díky přístupu posledního provozovatele a nedořešeným restitučním sporům byla léčebna na podzim roku 2002 uzavřena.

V osmdesátých letech dostala novou budovu mateřská škola a vybudováním motelu Achát (dnes je již zbourán) byla vyřešena otázka chybějících ubytovacích kapacit.
V devadesátých letech a vlastně až do současnosti je nejvíce finančních prostředků vynakládáno na novou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod) a na nové chodníky a komunikace.


 

Město

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:416
TÝDEN:1754
CELKEM:718060

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Munipolis

Banner

Mapové podklady

nahoru