Navigace

Obsah

Památky

Po velkém požáru v roce 1826 byla Železnice obnovena v jednotném klasicistním stylu podle plánů stavitele Jana Hertnera. Tato zástavba se z větší části dochovala do dnešní doby a tvoří jedinečný empírový urbanistický celek. Díky tomu bylo historické jádro Železnice prohlášeno v roce 1990 Městskou památkovou zónou. Také železnická empírová radnice byla postavena v roce 1826 na místě shořelé radnice.

První písemná zmínka o kostelu pochází ze 13. století. Dnešní kostel sv. Jiljí stojí na místě původního románského kostela sv. Jana Křtitele, který byl zničen během třicetileté války. V letech 1727 - 1739 byl kostel barokně přestavěn s využitím původních románských kvádrů ve věži. Fara se připomíná již ve 13. století, dnešní farní budova s mansardovou střechou je z roku 1804.

Další památky na území města:

1Socha Panny Marie
- Nám. Svobody
- baroko z roku 1794
-nemovitá kulturní památka

2Pomník Mistra Jana Husa
- Nám. Svobody
- práce sochaře Vojtěcha Suchardy z roku 1920

3Nejsvětější trojice
- ul. Zámecká
- pískovcové sousoší z konce 19. stol. 

4Sv. Jan Nepomucký
- Muzejní nám.
- baroko z roku 1717
- nemovitá kulturní památka

5Sv. Florián
- Železná ul.
- baroko z roku 1765
- nemovitá kulturní památka

6Ukřižovaný - místo před kostelem
- pseudogotika z roku 1886

Centrální kříž na novém hřbitově
- secesní artefakt z roku 1908

Sv. Václav
- Nádražní ul.
- pískovcová secesní socha z roku 1905