Navigace

Obsah


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva přestupky 22.03.2023
Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 09.03.2023 25.03.2023
Nové zdravotní středisko je otevřené 30.03.2022
Infolinka pro občany Ukrajiny 28.02.2022
Obecně závazná vyhláška 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 16.12.2021
Obecně závazná vyhláška 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 16.12.2021
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 2/2021 07.07.2021
Mimořádná opatření MZ pro orgány veřejné moci od 20. 4. 2020 15.04.2020
OZV 1/2020 - společný školský obvod s Bradleckou Lhotou 02.03.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 13.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 13.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu 11.05.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád města 18.08.2016
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu činností Městské policie Jičín 31.05.2015
veřejná vyhláška návrh zadání územního plánu 19.03.2015
Obecně závazná vyhláška o odpadech 3/2015 19.03.2015
Veřejná vyhláška 10.03.2015
veřejnoprávní smlouva přestupky 17.02.2015
třžní řád 17.02.2015
OZV č.1/2014, o místních poplatcích 25.09.2014
Příloha č. 1 k OZV č.1-2014 25.09.2014
Nařízení města č. 1/2014 25.04.2014
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 12.09.2012
Obecně závazná vyhláška č.1-2012 19.04.2012
Příloha č. 2 k OZVč. 1-2012 19.04.2012
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č. 80/2011 19.05.2011
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č. 109/2011 11.05.2011

Zastupitelstvo (zápisy, usnesení, pozvánky)

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Program rozvoje města Železnice na roky 2023 - 2029 14.03.2023
Vývoz barevných pytlů v roce 2023 04.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - nemovitá kulturní památka 30.12.2022
Vodné a stočné na rok 2023 21.12.2022
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření tzv. " ptačí chřipky" 13.12.2022 12.06.2023
Krizová linka KHK pro pomoc - energetická krize 07.12.2022
Restaurována korouhev cechu tkalcovského a mezulánického 01.11.2022
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol z.s. 03.08.2022
Smlouva o poskytnutí dotace kostel sv. Jiljí 16.06.2022
Darovací smlouva Ukrajina 16.06.2022
Oznámení počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 26.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace Oblastní charita Jičín 25.05.2022
Dotační program " Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji 19.05.2022
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ROCE 2021 29.04.2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné 2021 27.04.2022
Informace pro nové příchozí z Ukrajiny a pro ukrajinské občany s pobytovým oprávněním - česky ,ukrajinsky 28.02.2022
Rozbor vody prosinec 2021 03.01.2022
Smlouva o poskytnutí dotace Program regenerace MK 07.12.2021
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu MR Tábor 08.11.2021
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Železnice z.s. 04.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Železnice z.s. - Láz.. pohár 04.08.2021
Porovnání položek pro výpočet - vodné , stočné za rok 2020 28.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Oblastní Charita Jičín 21.04.2021 07.05.2024
Informace o zpracování osobních údajů aktualizace 24.03.2021
Informace o zpracování osobních údajů - nový pověřenec 24.03.2021
Nová expozice v muzeu Od pravěku po vrcholný středověk na Železnicku a pořízení odvlhčovačů 17.12.2020
Terminy svozu tříděného odpadu ( barevné pytle) v roce 2021 16.12.2020
Dotace Královéhradeckého kraje na projektovou dokumentaci akce " Vodovod Cidlina" 10.11.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - program regenerace MPZ čp. 17 10.11.2020
Smlouva o poskytnutí dotace PR MPZ čp. 7 10.11.2020
Sbírka zákonů částka 166/2020 obsahující krizová usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 14.10.2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů , které se konají 2. a 3. října 2020 03.09.2020
Nošení roušek od 1. 9. 2020 - mimořádné opatření MZ - povinné roušky i na úřadech 01.09.2020
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 2/2020 27.08.2020
Oznámení o jmenování zapisovatelů OVK pro volby do zastupitelstev krajů 20.08.2020
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Železnice z.s. -oprava šaten, soc. zařízení 19.08.2020 30.09.2023
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Železnice z.s. 19.08.2020 29.09.2023
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů,konané 2.a 3. října 2020 13.08.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů 31.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Oblastní Charita Jičín 27.05.2020 31.05.2023
Oznámení závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2019 19.05.2020
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné 27.04.2020
Úřední hodiny Městského úřadu v Železnici od 20. 4. 2020 20.04.2020
Usnesení vlády částka 47 o přijetí krizových opatření 26. 3. 2020 27.03.2020
Přijaté zákony v souvislosti s mimořádnými opatřeními - částka 48 27.03.2020
Usnesení vlády částka 45 - omezení volného pohybu osob do 1. 4. 2020 a další krizová opatření 24.03.2020
Usnesení vlády 238 a 239 18.03.2020
Rozhodnutí č. 2 hejtmana KHK povinnost nosit roušky 18.03.2020
Usnesení vlády č. 240 , nabídka pomoci seniorům, roušky -rozvoz, šití 17.03.2020
Omezení provozu autobusových linek - režim letních prázdnin od 16. 3. 2020 17.03.2020
Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 15.3. 2020 16.03.2020
Opatření vlády ochrana vnitřních hranic 16.03.2020
NV - povolání vojáků v činné službě a příslušníků celní správy 16.03.2020
Usnesení vlády a přijetí krizových opatření ze dne 14.3. 2020 14.03.2020
Vyhlášení nouzového stavu a krizová opatření 12.03.2020
Doporučení KHS koronavirus 06.03.2020
Darovací smlouva Mikroregion Tábor 01.10.2019
Spolupráce s firmou EKO-KOM 20.05.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 30.04.2019
Změna pověřence GDPR 19.03.2019
Veřejnoprávní smlouva pro výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků 08.03.2019
Bezpečnostní list - chlornan sodný používaný při úpravě pitné vody 29.11.2018
Smlouva o poskytnutí dotace Oblastní charita Jičín 03.10.2018
Požární řád města Železnice 23.08.2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 23.08.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 5.a 6. října 2018 17.08.2018
Rozhodnutí hejtmana KHK o vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek 26.07.2018
Dodatek č.1 o poskytnutí dotace - předcházení vzniku odpadů v MT 19.06.2018
Spolupráce s firmou EKO-KOM 18.06.2018
GDPR - parametry zpracování osobních osobních údajů ,pojmenování a popis agend 24.05.2018
Informace o zpracování osobních údajů GDPR 24.05.2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23.05.2018
směrnice o zadávání VZ podle zákona 134/2016 Sb.včetně dodatku č. 1 01.11.2017
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Železnice z.s. 04.10.2017
Smlouva o poskytnutí dotace Mikroregionu Tábor - předcházení vzniku odpadů 03.10.2017
Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Železnice 03.10.2017
Smlouva o poskytnutí dotace Oblastní charita Jičín 03.10.2017
Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí 21.09.2017
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 13.09.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. 02.12.2016
směrnice 1/2016 o zadávání VZ podle zákona 134/2016 Sb. 22.11.2016
Rozbor vody červen 19.07.2016
Nařízení města Jičína č. 2/2016 -záměr zpracování lesních hospodářských osnov 07.07.2016
Informace Finančního úřadu pro KHK - elektronická evidence tržeb 15.06.2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 22.02.2016
Vyjádření k telekomunikačnímu vedení - CETIN 15.02.2016
Program rozvoje Železnice 31.12.2015
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Železnice 22.12.2015
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem 11.12.2015
Rozbor vody 02.09.2015
Rozhodnutí hejtmana - období mimořádných klimatických podmínek 11.08.2015
směrnice o zadávání VZ 30.03.2015
Nařízení 2/2015 18.03.2015

Rozpočty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet města na rok 2023 13.03.2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026 13.03.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2022 30.12.2022
Rozpočtové provizorium na rok 2023 15.12.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022 01.12.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022 14.11.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu Mikroregionu Tábor 14.11.2022
Rozpočtové opatření 5/2022 21.10.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 01.09.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 25.07.2022
Rozpočtové opatření č. 2 /2022 10.06.2022
Oznámení zveřejnění závěrečný účet za rok 2021- Mikroregion Tábor 10.06.2022
Závěrečný účet města Železnice za rok 2021 30.05.2022
Rozpočtové opatření č. 1 /2022 18.05.2022
Rozpočet města na rok 2022 07.03.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 07.03.2022
Oznámení zveřejnění Mikroregion Tábor rozpočtové opatření č. 1/2022 10.02.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2021 13.01.2022
Rozpočtové opatření č. 9 13.12.2021
Oznámení o zveřejnění - rozpočet 2022 Mikroregion Tábor a střednědobý výhled rozpočtu 24.11.2021
Rozpočtové opatření 8/2021 19.11.2021
Rozpočtové opatření č. 7/2021 03.11.2021
Rozpočtové opatření 6/2021 22.09.2021
Rozpočtové opatření 5/2021 24.08.2021
Rozpočtové opatření 4/2021 12.07.2021
Rozpočtové opatření 3/2021 11.06.2021
Závěrečný účet města Železnice za rok 2020 01.06.2021
Oznámení zveřejnění - závěrečný účet Mikroregion Tábor a rozpočtové opatření 1/2021 01.06.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 31.05.2021
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 25.02.2021
Rozpočet města na rok 2021 25.02.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024 09.02.2021
Návrh rozpočtu města na rok 2021 09.02.2021
Rozpočtové opatření 7/2020 06.01.2021
Rozpočtové provizorium na rok 2021 29.12.2020
Rozpočtové opatření 6/2020 25.11.2020
Oznámení zveřejnění - rozpočet Mikroregionu Tábor na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtui 2022 -2024 25.11.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 23.10.2020
Oznámení zveřejnění rozpočtové opatření č. 2/2020 Mikroregion Tábor 15.09.2020
Rozpočtové opatření 3/2020 04.09.2020
Rozpočtové opatření 4/2020 04.09.2020
Rozpočtové opatření 2/2020 07.08.2020
Rozpočtové opatření 1/2020 06.07.2020
Závěrečný účet města za rok 2019 16.06.2020
Oznámení závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2019 19.05.2020
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Masarykovy základní a mateřské školy, Železnice 04.03.2020
Rozpočet města na rok 2020 02.03.2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 02.03.2020
Rozpočtové opatření 1/2020 Mikroregion Tábor 03.02.2020
Rozpočtové opatření 6/2019 23.12.2019
Rozpočtové provizorium na rok 2020 18.12.2019
Mikroregion Tábor - rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu,RO 25.11.2019
Rozpočtové opatření 5/2019 22.11.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 17.10.2019
Rozpočtové opatření MT 12.09.2019
Rozpočtové opatření 3/2019 10.09.2019
Rozpočtové opatření 2/2019 06.08.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 17.06.2019
Závěrečný účet za rok 2018 Mikroregion Tábor 07.06.2019
Závěrečný účet města za rok 2018 07.06.2019
Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet na rok 2019 Masarykova základní a mateřská škola , Železnice 04.04.2019
Rozpočtové opatření 9/2018 09.01.2019
Oznámení o zveřejnění - rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Tábor 20.11.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018 14.11.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 31.10.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 11.10.2018
Oznámení zveřejnění Mikroregion Tábor - rozpočtové opatření 3/2018 13.09.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 30.08.2018
Rozpočtové opatření č. 4 06.08.2018
Rozpočtové opatření č. 3 20.07.2018
Oznámení rozpočtové opatření 2/2018 Mikroregion Tábor 13.06.2018
Rozpočtové opatření č.2/2018 13.06.2018
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 - Mikroregion Tábor 06.06.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 14.05.2018
Závěrečný účet za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 09.05.2018
Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice - střednědobý výhled rozpočtu 03.04.2018
rozpočet na rok 2018 Masarykova základní škola a mateřská škola , Železnice 03.04.2018
Rozpočet města na rok 2018 02.03.2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2019- 2021 02.03.2018
Oznámení zveřejnění Mikroregion Tábor - rozpočtové opatření č. 1 21.02.2018
Rozpočtové opatření č. 13 06.02.2018
Rozpočtové opatření č. 12 17.01.2018
Rozpočtové provizorium na rok 2018 -pravidla 14.12.2017
Rozpočtové opatření č. 10 21.11.2017
Rozpočtové opatření č. 11 21.11.2017
Rozpočtové opatření č. 9 16.10.2017
Rozpočtové opatření č. 8 29.09.2017
Mikroregion Tábor - rozpočtové opatření č. 5/2017 oznámení o zveřejnění 14.09.2017
Rozpočtové opatření č. 7 08.09.2017
Rozpočtové opatření č. 6 31.08.2017
Rozpočtové opatření č. 5 16.08.2017
Rozpočtové opatření č. 4 24.07.2017
Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet 2017 19.04.2017
Střednědobý výhled rozpočtu 2018- 2020 23.02.2017
Rozpočet na rok 2017 23.02.2017
Schválený rozpočet na rok 2016 19.02.2016
Rozpočtový výhled 2017 - 2019 19.02.2016
Rozpočet města na rok 2015 20.02.2015
Rozpočtový výhled na období 2016-18 20.02.2015